perco copy 2

©2008 Perco AB

svenskasv english1
div2
composti[1]

Compound

Compound är en (oftast) flytande vätska som späds i vatten, olika mycket beroende på vem som tillverkat compounden.

Huvud syftet med en compound är dels att hålla chipsytor rena så att det hela tiden kommer fram “nya” slipkorn dels att transportera bort smuts, skärvätskor mm så att friktionen ökar mellan chips och detaljer.
De flesta compounder är passiva d.v.s. compounden har ingen kemisk inverkan på själva detaljerna, med vissa undantag för ev. korrosionsinhibitorer.

I vissa tillämpningar kan det dock vara lämpligt med en “AKTIV” compound. Denna har en kemisk påverkan på detaljerna, olika beroende på tillämpning. Oftast för att åstadkomma en avsevärt snabbare avverkning med en högre finish.
 

Chips & media

Media eller chips som det också kallas finns i en mängd olika material och former, de vanligaste har vi i lager, och självklart hjälper vi till med mindre vanliga media.

  • Keramiska är vanligast förekommande och kan användas till de flesta material. Resultatet beror mycket på vilken Storlek, kvalitet och form som väljs.
  • Polyester används till både stål och aluminium, resultatet beror på vilken typ av slipmedel som blandas i. Vanligast förekommande former är koner och pyramider.
  • Urea har exceptionella egenskaper för aluminium, och används uteslutande för aluminium. Oftast i form av koner.
  • HD är ett högdensitetsmedia som oftast används tillsammans med s.k. aktiva compounder. Ger vid rätt användning flera ggr snabbare avverkning, med bättre ytor.
  • Porslin används främst för polering.
  • Stål / RF används vid kulpolering
  • Majs det vanligast förekommande mediet för att suga upp stoft, fett mm. Även mycket vanligt i vibrationstorkar.
     
div