perco copy 2

©2008 Perco AB

svenskasv english1
div2

Perco-Trumlare

Trumlingsmaskinerna framför alla andra, maskiner som klarar de riktigt tuffa miljöerna.

Perco roterande Trumlingsmaskiner är utvecklade i nära samarbete med våra kunder under mer än 50 år för att klara de mest påfrestande kraven som finns inom Industrin

Perco-Trumlare är utvecklade med tonvikt på att klara riktigt tuffa miljöer, med en lång livslängd och ett minimum av underhåll och service/reparationer.

Perco-Trumlare är genom sin konstruktion billiga och enkla i drift och underhåll

Perco-Trumlare finns i två serier: Inbyggda och Öppna. Båda levereras i olika storlekar med kundanpassad utrustning/prestanda.

Cad1_800x1250
div