perco copy 2

©2008 Perco AB

svenskasv english1
div2
EFFLUENT TREATMENT PLANT3

Vätskefiltreringsanläggning Modell CA

CA-modellen är designad för att åstadkomma en passande filtrering av trumlingsvätska. Modellen görs i fyra storlekar, med kapacitet från 500 till 3000 liter per timme. Den obehandlade vätskan pumpas in i tanken, som när den är full processas. Först portioneras ett flockningsmedel ut i tanken och blandas med innehållet (allt automatiskt), varefter ansamlingar av olja, föroreningar och ytaktiva ämnen plockas upp med ett bält-filter. Den fasta delen avskiljs till en avfallsbehållare och den flytande delen återcirkuleras till trumlingsvätskan.

Avfallet tas om hand enligt användarens och lokala myndigheters instruktioner.

Andra modeller (MC1000):

MC100
div